หน้าหลัก
 20 ปีบริษัท

 ระบบบำบัดน้ำเสียและ
   ระบบน้ำดี

ระบบไบโอก๊าซ

เคลือบผิวป้องกันเคมี

การก่อสร้าง

 ผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์กลาส

 สารเคมี

 การบำรุงรักษา

 สมัครงาน

 ติตต่อเรา

 
การก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียและระบบน้ำดี
 

WATER TREATMENT PLANT  
 


WASTEWATER TREATMENT PLANT  
     
     FRPELECTRICAL

 


COUNTER
 
 

DAI-ICHI WASTE TREATMENT (THAILAND) CO.,LTD.
65/192-193  23rd FL., CHAMNANPHENJATI  BUSINESS CENTER BLDG.,RAMA 9 RD., HUAYKWANG, BANGKOK 10320
Tel : 02-248-7133-4, 02-248-8452  Fax : 02-248-7136
Email : office@daiichiwaste.com